วารสารราชานุกูลปีที่ 31

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 59)

วารสารราชานุกูลฉบับที่ 1 ปีที่ 31 มกราคม-มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ3เรื่องรายงานเบื้องต้น1 เรื่องและปกิณกะ 2 เรื่อง โดยนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมดเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กทั้งการพัฒนาโปรแกรมและแบบประเมิน เริ่มด้วย ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครองซึ่งผู้นิพนธ์มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กพูดช้ามาหลายสิบปีเรื่องที่สองเป็นเรื่องการศึกษาคุณภาพการวัดของแบบประเมินและการหาเกณฑ์ปกติแบบสำรวจพฤติกรรมด้วยตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่นไทยหรือTYCฉบับประเมินตนเองสำหรับวัยรุ่น

ค้นหาวารสาร