วารสารราชานุกูลปีที่ 30

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 58)

วารสารราชานุกูล ฉบับที่ 1 ปีที่ 30 มกราคม – มิถุนายน 2558 ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ 5 เรื่อง และปกิณกะ 2 เรื่อง เริ่มจากการพัฒนาแบบประเมินความฉลาดทางอารมณ์เด็กอายุ3-5ปีและ 6-11ปี(ฉบับย่อ) เพื่อแก้ไขแบบประเมินเดิม

ค้นหาวารสาร
Anal Porn Milf Sex Videos Anal Pornofilme Teen Anal Sex 18 Year Old African Prostitute Xnxx Porn Xxx Sex Porn hotporn deutsch porno et6 deutsch pornos pornos porno porn videos xxx porn Misha Cross HD Porn