วารสารราชานุกูลปีที่ 31

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 59)

วารสารราชานุกูลฉบับที่ 1 ปีที่ 31 มกราคม-มิถุนายน 2559 ประกอบด้วยนิพนธ์ต้นฉบับ3เรื่องรายงานเบื้องต้น1 เรื่องและปกิณกะ 2 เรื่อง โดยนิพนธ์ต้นฉบับทั้งหมดเป็นการศึกษาที่เกี่ยวข้องกับพัฒนาการเด็กทั้งการพัฒนาโปรแกรมและแบบประเมิน เริ่มด้วย ประสิทธิผลของโปรแกรมฝึกพูดเด็กพูดช้าโดยใช้คู่มือฝึกพูดสำหรับผู้ปกครองซึ่งผู้นิพนธ์มีประสบการณ์ในการช่วยเหลือเด็กพูดช้ามาหลายสิบปีเรื่องที่สองเป็นเรื่องการศึกษาคุณภาพการวัดของแบบประเมินและการหาเกณฑ์ปกติแบบสำรวจพฤติกรรมด้วยตนเองสำหรับเด็กและวัยรุ่นไทยหรือTYCฉบับประเมินตนเองสำหรับวัยรุ่น

ค้นหาวารสาร
Anal Porn Milf Sex Videos Anal Pornofilme Teen Anal Sex 18 Year Old African Prostitute Xnxx Porn Xxx Sex Porn hotporn deutsch porno et6 deutsch pornos pornos porno porn videos xxx porn Misha Cross HD Porn