วารสารราชานุกูลปีที่ 32

ฉบับที่ 2 (กรกฎาคม - ธันวาคม 60)

วารสารราชานุกูลฉบับนี้นำเสนอผลงานนิพนธ์ต้นฉบับที่เป็นการพัฒนาโปรแกรมใหม่เพื่อช่วยเหลือทั้งเด็กและผู้ใหญจำนวน 4 เรื่องได้แก่โปรแกรมบำบัดภาษาและความสนใจในเด็กออทิสติกที่มีหุ่นยนตร์เป็นผู้ร่วมรักษา โปรแกรมช่วยเหลือแม่ที่มีภาวะซึมเศร้าหลังคลอด โปรแกรมฝึกกล้ามเนื้อช่องปากในผู้บกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญา และโปรแกรมออกกำลังกายตารางเก้าช่องในผู้ป่วยเบาหวานที่มีภาวะซึมเศร้า

ค้นหาวารสาร
Anal Porn Milf Sex Videos Anal Pornofilme Teen Anal Sex 18 Year Old African Prostitute Xnxx Porn Xxx Sex Porn hotporn deutsch porno et6 deutsch pornos pornos porno porn videos xxx porn Misha Cross HD Porn