วารสารราชานุกูลปีที่ 32

ฉบับที่ 1 (มกราคม - มิถุนายน 60)

วารสารฉบับนี้มีเรื่องน่าสนใจซึ่งเป็นนิพนธ์ต้นฉบับ3เรื่องโดยเรื่องแรกความชุกและปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับปัญหาพฤติกรรมในเด็กและวัยรุ่นนั้นได้ใช้ข้อมูลจากการสำรวจระบาดวิทยาสุขภาพจิตของคนไทยระดับชาติปีพ.ศ.2556มาใช้ประโยชน์ส่วนเรื่องที่สองเป็นการพัฒนาแนวเวชปฏิบัติการใช้ยาทางจิตเวชในผู้ป่วยเด็กที่มีภาวะบกพร่องทางพัฒนาการและสติปัญญาที่มีปัญหาพฤติกรรมก้าวร้าวและซนอยู่ไม่นิ่งสำหรับแพทย์ในสถานพยาบาลระดับตติยภูมิขั้นสูง

ค้นหาวารสาร
Anal Porn Milf Sex Videos Anal Pornofilme Teen Anal Sex 18 Year Old African Prostitute Xnxx Porn Xxx Sex Porn hotporn deutsch porno et6 deutsch pornos pornos porno porn videos xxx porn Misha Cross HD Porn